Regissör: Rodrigo Gasparini


Ett sällskap döda tonåringar sitter fast i skärselden där de rastlöst spökar för andra tonåringar som vågat sig ut till den gamla herrgården. Då smids en plan att åkalla anden efter den person som en gång i tiden mördade dem och satte dem i skärselden. För om han är återuppstånden […]

DEAD TEENAGER SÉANCE