DEAD TEENAGER SÉANCE

Ett sällskap döda tonåringar sitter fast i skärselden där de rastlöst spökar för andra tonåringar som vågat sig ut till den gamla herrgården. Då smids en plan att åkalla anden efter den person som en gång i tiden mördade dem och satte dem i skärselden. För om han är återuppstånden kan de äntligen kräva honom på sin hämnd, och kanske äntligen får sin sista vila.