Kontakt


KONSTNÄRLIG LEDARE / ARTISTIC DIRECTOR: Johanna Holmin
FESTIVALPRODUCENT / FESTIVAL PRODUCER: Nicolas Debot
KORTFILMSANSVARIG & HEAD OF SUBMISSIONS: Jason Meredith
PRESSANSVARIG / HEAD OF PRESS: Gabrielle de Bourg
GÄSTKOORDINATOR / GUEST CO-ORDINATOR: Tina Rosenfink
FESTIVALASSISTENT: Gretha Stevred
PRESSASSISTENT/DIGITALA MEDIER: Jasmine Martinez
FILMKOORDINATOR / FILM & MATERIALS CO-ORDINATOR: Henrik Söderström

Kontakt: info@monstersoffilm.se

 

 

Monsters of Film AB ©