Skådespelare: Tony Todd


I skuggorna i den nedgångna Chicagoförorten Cabrini Green sägs den mytiska figuren Candyman gömma sig. Enligt skrönan visar han sig endast då man sagt hans namn fem gånger i följd. Studenten Helen skriver sin tes om lokala legender och folksägner och ser hur invånarna nyttjar legenden om Candyman för att hantera […]

Candyman