Candyman

I skuggorna i den nedgångna Chicagoförorten Cabrini Green sägs den mytiska figuren Candyman gömma sig. Enligt skrönan visar han sig endast då man sagt hans namn fem gånger i följd. Studenten Helen skriver sin tes om lokala legender och folksägner och ser hur invånarna nyttjar legenden om Candyman för att hantera svårigheter i området. Då Helen ifrågasätter och sprider tvivel om Candymans varande kliver han fram ur mörkret för att spilla oskyldigt blod och bevara sin existens. Baserad på Clive Barkers The Forbidden och ett oförglömligt soundtrack av Philip Glass.Obs 1: Visningar på Bio Capitol kräver INTE medlemskap i Monsters of Film
För information och regler om visningen kontakta Bio Capitol.

Obs 2: Hela festivalen har 15-årsgräns.