OUTSIDER, THE

I denna tolkning av H.P. Lovecrafts ”Återkomsten” möter vi en enstöring som växt upp med endast en bibel och en fjäril till sällskap. En kväll tar sig den försynta och verklighetsfrämmande mannen mod till sig och flyr sin ensamhet. Han hamnar i ett stort hus under en pågående fest, men det som väntar honom på festen hade han aldrig kunnat räkna med.