Drip Drop – (inställd)

En kvinna kommer hem efter en joggingtur och upptäcker att det inte längre finns något vatten i kranarna. Istället hörs ett fasansfullt muller från vattenrören. Sedan börjar det droppa.

Filmen skulle ha visats som en del av presentationen från “It’s Alive”, initierad av Filminstitutet. Dessvärre har filmen blivit fördröjd i produktionen, och kommer inte att vara klar vid visningstillfället. Vi hoppas kunna visa den vid ett tillfälle längre fram.