Dawn of the Deaf

En överljudspuls slår ut Storbritannien. Endast de döva klarar sig. Vi tar del av deras sista dagar innan katastrofen slår till.


A super sonic pulse knocks out the UK. Only the deaf survive, and we get to follow their last days before the disaster strikes.

TÄVLAR I MONSTERS OF FILM OFFICIAL SELECTION SHORT FILM