Regissör: Mohammed Omar


En man sitter en kväll i oljelampans sken och skall njuta av en cigarett då han plötsligt hör obehagliga viskningar i mörkret. Skuggfigurer börjar visa sig, och han skjuter ett varningsskott från sin pistol, men ljuden och figurerna värjer sig icke. Vilka är de, och vad vill de?

WHO?