Regissör: Lage Lind


En ung mans morgonrutin blir uppochnedvänd när plötsligt flera timmar tycks passera på ett ögonblick. Någonting känns annorlunda. Hans hem känns inte längre som hans eget. A young mans morning routine ends abruptly as hours suddenly seem to have past in the blink of an eye, With out any recollection […]

Speculus