Regissör: Guillaume Rieu


Våldsamma hallucinationer drabbar fyra astronauter på uppdrag på Mars, när de upptäcker något som kan få allvarliga följder hemma på jorden. Violent hallucinations affect four astronauts on a mission on mars when the discover something that can have serious consequences back on earth.   TÄVLAR I MONSTERS OF FILM OFFICIAL […]

Mars IV