Skådespelare: Hedda Stiernstedt


Sociala medier kan vara bra att ha om de används på rätt sätt. Men när en mörk skugga börjar dyka upp i dina selfies ska du passa dig noga för vad du delar på nätet. Social medias can be great if they are used in the correct way… but when […]

First Like