Om Monsters of Film


Monsters of Film är Stockholms första bestående genrefilmfestival med fokus på skräck, science fiction, det fantastiska, det upprörande, det provocerande, det suggestiva, det surrealistiska och konstnärliga, men framförallt monster.

Genrefilmen har sedan filmens begynnelse symboliserat viktiga delar i hur människor ser på och tolkar vad som händer i samhället. Ofta handlar det om en rädsla för det främmande, en oro för framtiden och ett sätt att konkretisera något oklart och abstrakt. Genrefilmen är, på samma sätt som all annan film, inte bara utrymme för nöje och underhållning och vi hoppas kunna bidra till att höja genrefilmens status (om än så lite) i det kulturella rummet. Med Monsters of Film vill vi inte bara underhålla med filmvisningar på temat enligt ovan, utan även diskutera varför filmerna gjorts och vad de innebär för både dåtid och samtid.

Monsters of Film har funnits sedan 2012 och arrangeras av ett team av eldsjälar samt med distributionsbolaget Njutafilms som huvudarrangör tillsammans med ett antal samarbetsparter.

Årets festival ägde rum i Stockholm (Biograf Zita, Bio Sture, Bio Rio och Klarabiografen) 4-8 oktober 2017

monstersoffilm.se
facebook.com/monstersoffilm
twitter.com/MonstersofFilm
instagram/monsters_of_film
#mofsthlm #mof17 #monstersoffilm

njutafilms.com