Oh Deer

En 360 graders stereoskopisk 3D-film där åskådaren tar ett skadeskjutet rådjurs perspektiv. Du befinner dig i skogen, det skymmer, du blöder, jägarna smyger sig på ifrån alla håll, de vill döda dig.


Visas som en del i It’s Alive! – svensk skräckfilm i femminutersformat som initierats av Svenska Filminstitutet, Film i Skåne, Film Väst, Filmregion StockholmMälardalenoch Filmpool Nord.