Rebecca Rosén


Rebecca kommer från den lilla byn Verum som ligger i norra Skåne. Film är en stor kärlek i Rebeccas liv och förra sommaren avslutade hon sin magisterkurs i filmvetenskap med att skriva en uppsats med titeln “Rape-revenge film: ’empowering’ eller förnedrande sexualisering av kvinnor?: en jämförande analys av Paul Verhoevens Elle gentemot traditionen”.

I hennes analys placerades Paul Verhoevens Elle (2016) i diskussion tillsammans med klassiska rape-revenge filmer såsom bland andra I Spit on Your Grave (Meir Zarchi, 1978) och Ms. 45 (Abel Ferrara, 1981) för att analysera deras respektive porträtteringar samt vad dessa porträtteringar kan ha för betydelse för tittaren.

I samband med studierna av tv och film har det för Rebecca alltid varit intressant att analysera och diskutera utifrån ett genusperspektiv, vilket också är orsaken till att hon idag studerar genusvetenskap för att bredda sina kunskaper ytterligare till framtida arbeten, analysprojekt samt allmänna diskussioner.

När hon inte arbetar eller studerar ägnar hon helst sin tid åt matlagning och att se på diverse filmer och tv-serier.