Dianca London Potts


Dianca London Potts är författare och online redaktör för Well-Read Black Girl. Hon har skrivit för bl.a. The Village Voice och Vice. Hennes memoarer ”Planing for the Apocalypse” släpps på 37Ink inom kort. Dianca leder seminariet Black Horror: The Revolutionary act of Subverting the White Gaze.