Beata Mannheimer


Beata Mannheimer arbetar med projektutveckling på Filmregion Stockholm- Mälardalen. Hon började arbeta med film på GötaFilm 1992, som inspelningsledare, produktionsledare och producent. Hon började frilansa inom reklamfilm och kulturprojekt 1998. Har tidigare varit verksamhetsledare på Lava på Kulturhuset i Stockholm.