Anna Arnman


Anna Arnman disputerade vid Lunds universitet i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier med avhandlingen Hellraiser – Om Clive Barkers film (Ellerströms, 2005). Hon är knuten till Malmö högskola och undervisar på kurser om visuell kommunikation, filmvetenskap och populärfiktion.

Arnman är en van föreläsare, även utanför universitetet och har bland annat varit chefredaktör för Film International samt sitter i styrelsen för Lund International Fantastic Film Festival.