Anders Lundgren


är mixolog, författare och föredragshållare med film och litteratur som huvudsakliga ämnen och internationell räckvidd på sitt verksamhetsområde. Han är även aktiv som festivalproducent och moderator med åtskilliga upplagor av Stockholms internationella seriefestival och Stockholms H.P. Lovecraftfestival (som han startade 2012) på meritlistan. Medgrundare till podcasten Hög av serier och sedan millennieskiftet Warlock och presskontakt för Church of Satan i Sverige.

Moderator: Panel discussion WE ARE SATAN’S PEOPLE

Lördag 19/10, Zita 1, 15:00